rmdsz

Legyen béke, szabadság és egyetértés!

1.

Új Alkotmányt, amely államalkotó tényezőként ismeri el a romániai, az erdélyi magyar közösséget.

line
2.

Jogállamot: a hatalmi ágak szétválasztását, a törvények betartását.

line
3.

Etnikumközi szerződést, amely tartósan biztosítja a békés román-magyar együttélést.

line
4.

Az Alkotmány mondja ki: Románia többnyelvű, több kultúrájú ország.

line
5.

A személyi és közösségi jogok intézményének széleskörű biztosítását.

line
6.

Legyen a magyar a második hivatalos nyelv Erdélyben. Szabadon használhassuk közösségi szimbólumainkat, jelképeinket.

line
7.

Több tiszteletet a helyi közösségeknek. Nagyobb hatáskört az önkormányzatoknak.

line
8.

Az elkobzott javak visszaszolgáltatásának gyorsítását és befejezését.

line
9.

Anyanyelvű minőségi oktatást minden magyar gyermek számára bölcsödétől egyetemig.

line
10.

Az erdélyi autópályák befejezését, az utak és vasúti sínek korszerűsítését.

line
11.

Jóléti államot, tisztes megélhetést minden korosztálynak.

line
12.

Legyen március 15. hivatalos ünnep Romániában.